CÁCH TRA CỨU GIẤY XÁC NHẬN GIA HẠN ĐĂNG KIỂM

CÁCH TRA CỨU GIẤY XÁC NHẬN GIA HẠN ĐĂNG KIỂM TỰ ĐỘNG

Không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm xếp hàng, chờ đợi… từ ngày 3/6 xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thể tự tra cứu thông tin và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cụ thể đối tượng áp dụng là xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm đã được cấp trước ngày 22/03/2023 và hết hạn sau ngày 3/6/2023.

Giáy xác nhận gia hạn kiểm định là giấy tờ kèm theo không tách rời của Giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông theo quy định.

Tuy nhiên: Cục đăng kiểm khuyến nghị các phương tiện còn hạn đăng kiểm dài không vội truy cập gia hạn đăng kiểm trên website, ưu tiên lượt truy cập cho các phương tiện sắp hết hạn đăng kiểm trong ngày 3/6 và vài ngày tơi.

Đại diện cục đăng kiểm cho biết : Hệ thống phần mềm quản lý sẽ tự động cập nhật dàn theo thứ tự các xe đến hạn kiểm định. Cụ thể ,dự kiến trong ngày đầu (3/6) sẽ sẽ cập nhật các xe đến hạn kiểm định tới khoảng 10/6.

Cách tra cứu giấy xác nhận gia hạn kiểm định (Hình anh minh hoạ)

Vấn đề này isuzu An Việt xin giải đáp như sau;

1.Cách tra cứu giấy xác nhận xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm.

Để tra cứu xem phương tiện của  mình có được tự động gia hạn đăng kiểm hay không , hoặc để tải xuống giấy xác nhận xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm, chủ xe thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://giahanxcg.vr.org.vn/#/dashboard
  • Bước 2: Nhập các thông tin sau :

+ Biển đăng ký

+Số seri giấy chứng nhận kiểm định

+ Mã xác thực

Sau đó bấm phím ″Tra cứu”

Trường hợp xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm sẽ hiển thị kết quả như sau

Chủ phương tiện có thể bấm nút “ Tải về” để tải giấy xác nhận xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm.

2. Chu kỳ đăng kiểm ô tô mới nhất.

Chu kỳ đăng kiểm ô tô mới nhất được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BGTVT như sau;

3. Nguyên tắc xác định chu kỳ đăng kiểm.

Nguyên tắc xác định chu kỳ đăng kiểm của xe cơ giới được xác định như sau

*Nguyên tắc chung:

– Chu kỳ đầu được áp dụng với các đối tượng sau đây:

+ Xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu nêu tại khoản 3 điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BGTVT:

+ Xe cơ giới chưa qua sử dụng có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu không quá 02 năm( năm sản xuất + 01 năm)

Thời gian tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định được xác định theo hướng dẫn nêu tại điểm e mục 1 của Phụ lục V Thông tư 02/2023/TT-BGTVT.

– Chu kỳ áp dụng với các đối tượng sau :

+ Các loại xe cơ giới kiểm định lần đầu không thuộc diện áp dụng theo chu kỳ đã nêu trên

+ Xe cơ giới kiểm định ở các lần tiếp theo

* Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một
trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ).
* Xe cơ giới kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính
là chu kỳ đầu.
* Xe cơ giới kiểm định lần tiếp theo có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn
thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó thì thời hạn kiểm định cấp lần
tiếp theo được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó
tương ứng với “Loại phương tiện” trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định
cấp chu kiểm định lần gần nhất trước đó.
Ví dụ: xe ô tô đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải kiểm định và cấp chu kỳ đầu ngày
12/06/2023 được cấp Giấy chứng nhận kiểm định với chu kỳ là 36 tháng, hạn kiểm định đến
ngày 11/06/2026; đến ngày 17/06/2023 xe đến kiểm định lại để cấp Giấy chứng nhận kiểm
định tương ứng với xe kinh doanh vận tải thì thời hạn kiểm định được cấp như sau:
Chu kỳ kiểm định lần đầu của xe đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải là 24 tháng được tính từ
ngày kiểm định và cấp chu kỳ đầu là ngày 12/06/2023, do đó thời hạn kiểm định được cấp cho
xe là:11/06/2025.
– Thời gian sản xuất của xe cơ giới làm căn cứ để cấp chu kỳ kiểm định quy định được tính
theo năm (như cách tính niên hạn sử dụng của xe cơ giới).
Ví dụ: xe cơ giới có năm sản xuất được được xác định trong năm 2023 thì:

– Đến hết 31/12/2025 được tính là đã sản xuất đến (trong thời gian) 2 năm (2025 – 2023 = 02
năm).
– Từ 01/01/2026 được tính là đã sản xuất trên 2 năm (2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN VIỆT
Địa chỉ: 215 Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Trung tâm bảo hành: Km 12 + 300 đường Ngọc Hồi, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Hotline:090.616.8881

Tin Liên Quan